İnsan Kaynakları Formu

 

Güvenlik Doğrulaması


İnsan Kaynakları Politikası


Ersay Gemi Geri Dönüşüm A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası, misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Ersay Gemi Geri Dönüşüm değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü şirketimize kazandırmak, bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmak için en çok tercih edilen şirket olmaktır.

Ersay Gemi Geri Dönüşüm yenilikçi, deneyimli ve bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte insan gücünü yetiştirmesi ve bilgiye dayalı hale gelen dinamikleri sahiplenmesi esastır. Bu amaçla çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından paylaşılmasını desteklemektir.

Yönetim kadromuza, eğitim ve araştırmanın yanı sıra, sorgulayan, etik değerlere bağlı, eleştirel bakış açısına ve kurum kültürüne sahip insan yetiştirilmesini benimsemiş bireylerin kazandırılmasını önemser ve bu yönde insan kaynağının istihdamını temel alırız.

Geniş bir bakış açısı ve şirketin hedefleri doğrultusunda oluşturulan yönetim anlayışıyla, çalışma ekiplerini takım çalışması ruhuyla oluşturmak ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanların motivasyonlarına yardımcı olmak, çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, etkin ve verimli bir organizasyon oluşturmak ana yaklaşımımızdır.

Ersay Gemi Geri Dönüşüm çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve insani bir yaklaşım olarak çalışanlarımıza yansıtmak önem verdiğimiz bir hareket noktasıdır.

Ersay Gemi Geri Dönüşüm eğitim ve öğretim kalitesinden çalışanlarımızın kişisel gelişimini desteklemek amacıyla hizmet ve çalışma kalitesi, çalışan memnuniyeti ve kurumsal bağlılık konularında sektörde fark yaratan bir işletme olmak ilkemizdir.